14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

10/05/2022

14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 3.1. Trình tự thực hiện: a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy … Continue reading 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

12. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

10/05/2022

12. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 1.1. Trình tự thực hiện a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ … Continue reading 12. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

10/05/2022

3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 3.1. Trình tự thực hiện: a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà … Continue reading 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

10/05/2022

4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 4.1. Trình tự thực hiện a) Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, … Continue reading 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

33. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau)

10/05/2022

33. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau) 2.1. Trình tự thực hiện: a) Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, … Continue reading 33. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau)

32. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau)

10/05/2022

32. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau) 1.1 Trình tự thực hiện a) Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh … Continue reading 32. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau)

30. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở (cấp huyện)

10/05/2022

30. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở (cấp huyện) 10.1. Trình tự thực hiện: – Trường hợp xin học lại tại trường hoặc trung tâm cũ: Hiệu trưởng trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. – Trường hợp … Continue reading 30. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở (cấp huyện)