Kết quả tìm kiếm: 193 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

569/PGDĐT-VT

14/08/2017

Công văn số 569/PGDĐT-VT ngày 14/8/2017 V/v triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018

2

564/PGDĐT-HĐNK

14/08/2017

Công văn số 564/PGDĐT-HĐNK ngày 14/8/2017 V/v nhận học bổng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương năm 2017

3

539/BC-PGDĐT

07/08/2017

Báo cáo số 539/BC-PGDĐT ngày 03/8/2017 Kết quả hoạt động tháng 7/2017 Và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017

4

548/PGDĐT-GDTrH

07/08/2017

Công văn số 548/PGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2017 V/v thay đổi thời gian tham gia bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS hè năm 2017

5

545/PGDĐT-VT

07/08/2017

Công văn số 545/PGDĐT-VT ngày 07/8/2017 V/v thay đổi thời gian Hội nghị giao ban các trường Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học, THCS

6

542/PGDĐT-VT

03/08/2017

Công văn số 542/PGDĐT-VT ngày 03/8/2017 V/v triệu tập Hội nghị giao ban các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở

7

531/PGDĐT-KT

03/08/2017

Công văn số 531/PGDĐT-TĐKT ngày 01/8/2017 V/v thông báo kết quả xét thi đua năm học 2016 – 2017

8

538/PGDĐT-GDTH

03/08/2017

Công văn số 538/PGDĐT-GDTH ngày 03/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 cấp tiểu học

9

540/KH-PGDĐT

03/08/2017

Kế hoạch số 540/KH-PGDĐT ngày 03/8/2017 Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học năm học 2017- 2018

10

534/PGDĐT-VT

01/08/2017

Công văn số 534/PGDĐT-VT ngày 01/8/2017 V/v tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương