Kết quả tìm kiếm: 193 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

532/PGDĐT-GDTrH

01/08/2017

Công văn số 532/PGDĐT-GDTrH ngày 01/8/2017 V/v triệu tập giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS hènăm 2017

2

527/KH-PGDĐT

31/07/2017

Kế hoạch số 527/KH-PGDĐT ngày 31/7/2017 Triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế năm 2017

3

517/PGDĐT-GDTrH

30/07/2017

Công văn số 517/PGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2017 V/v tiếp tục hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS hè 2017 và trong năm học 2017-2018

4

518/PGDĐT-GDTrH

30/07/2017

Công văn số 518/PGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2017 V/v triệu tập giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS hè năm 2017 môn Ngữ Văn

5

508/PGDĐT-GDMN

25/07/2017

Công văn số 508/PGDĐT-GDMN ngày 25/7/2017 V/v triệu tập các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 Giáo dục Mầm non

6

504/PGDĐT-HĐNK

24/07/2017

Công văn số 504/PGDĐT-HĐNK ngày 24/7/2017 V/v triệu tập giáo viên Thể dục, tham gia tư vấn công tác hợp đồng dạy bơi ở các trường tiểu học năm học 2017- 2018

7

494/PGDĐT-KT

19/07/2017

Công văn số 494/PGDĐT-KT ngày 18/7/2017 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong năm học 2017-2018

8

491/KH-PGDĐT

18/07/2017

Kế hoạch số 491/KH-PGDĐT ngày 18/7/2017 Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, việc thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2017-2018

9

469/KH-PGDĐT

06/07/2017

Kế hoạch số 469/KH-PGDĐT ngày 03/7/2017 Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non – Năm học 2017-2018

10

473/PGDĐT-HĐNK

06/07/2017

Công văn số 473/PGDĐT-HĐNK ngày 05/7/2017 V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo