Kết quả tìm kiếm: 193 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

117/PGDĐT-GDTrH

14/03/2018

Công văn số 117/PGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2018 V/v triệu tập học sinh dự thi kỳ thi Thực hành Lý- Hóa – Sinh, Olympic học sinh giỏi Khối 9 cấp tỉnh năm học 2017- 2018

2

43/PGDĐT-VT

30/01/2018

Công văn số 43/PGDĐT-VT ngày 26/01/2018 V/v triệu tập học sinh nhận học bổng Nguyễn Văn Luông năm học 2017- 2018

3

31/PGDĐT-GDTrH

19/01/2018

Công văn số 31/PGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2018 V/v triệu tập giáo viên dự thao giảng môn Lịch sử học kỳ II năm học 2017 – 2018

4

19/PGDĐT

17/01/2018

Công văn số 19/PGDĐT ngày 15/01/2018 V/v hỗ trợ công tác tuyên truyền sự kiện “Tokyu Group- Lễ hội Nhật Bản” năm 2018

5

20/PGDĐT-GDTH

17/01/2018

Công văn số 20/PGDĐT-GDTH ngày 15/01/2018 V/v truyền thông sức khỏe răng miệng cho học sinh Tiểu học

6

23/PGDĐT-GDMN

17/01/2018

Công văn số 23/PGDĐT-GDMN ngày 15/01/2018 V/v hướng dẫn liên hoan “Hát dân ca, trò chơi dân gian Mầm non” năm học 2017-2018

7

25/PGDĐT-GDTrH

17/01/2018

Công văn số 25/PGDĐT-GDTrH ngày 17/01/2017 V/v triệu tập giáo viên dự thao giảng Môn Toán học kỳ II năm học 2017 – 2018

8

26/PGDĐT-TCCB

17/01/2018

Công văn số 26/PGDĐT-TCCB ngày 17/01/2018 V/v nhắc nhở thực hiện kiểm tra, thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của công chức, viên chức

9

15/PGDĐT-GDTrH

10/01/2018

Công văn số 15/PGDĐT-GDTrH ngày 10/01/2018 V/v triệu tập giáo viên dự Sinh hoạt chuyên đề Môn Ngữ Văn học kỳ II năm học 2017 – 2018

10

13/BVSTBCPN

10/01/2018

Công văn số 13/BVSTBCPN ngày 10/01/2018 V/v triệu tập tham gia tập huấn hoạt động bình đẳng giới- Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2017 -2018