Thông báo số 189/TB-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm học 2021 – 2022

Download (PDF, 214KB)

Download (DOCX, 17KB)

Download (PDF, 1.94MB)

Download (PDF, 388KB)

Download (PDF, 320KB)

 Tài liệu tham khảo