Thông báo số 214/TB-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Bắc Tân Uyên Về việc điều chỉnh điều kiện tuyển dụng vị trí việc làm kế toán

Download (PDF, 214KB)