Thông báo số 505/TB-UBND ngày 12/10/2021 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT Huyện BTU năm học 2021-2022

Download (PDF, 1.9MB)