Thông báo số 225/TB-UBND ngày 30/6/2022 Về Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm học 2022-2023

Download (PDF, 4.73MB)

Download (PDF, 480KB)

Download (DOC, 61KB)