Công văn số 198/PGDĐT-HĐNK ngày 12/4/2018 V/v triển khai Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng trên địa bàn huyện

Download (PDF, 216KB)