Công văn số 642/PGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2017 V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi Olympic khối 9, thực hành Lý- Hóa- Sinh cấp THCS năm học 2017- 2018

Download (PDF, 616KB)