Bắc Tân Uyên tập huấn phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong Giáo dục.

21/04/2023

Sáng 21-4, Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn một số phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục cho hơn 80 giáo viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các đơn vị trường học … Continue reading Bắc Tân Uyên tập huấn phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong Giáo dục.