Danh mục: Giáo dục Mầm non

Hội nghị Cán bộ, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018

06/02/2018

Căn cứ Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 27/11/2017 của BCĐ thực hiện QCDC huyện Bắc Tân Uyên về việc Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018. Hội nghị cán bộ, công chức Phòng GDĐT được tổ chức vào ngày 29 tháng 01 năm 2018. Hội nghị … Continue reading Hội nghị Cán bộ, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Lễ trao tặng 75 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

28/08/2017

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Dương (đơn vị tài trợ) tổ chức “Lễ trao tặng 75 suất học bổng trị giá 75 triệu đồng cho học sinh nghèo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017. Thành phần tham dự: có … Continue reading Lễ trao tặng 75 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

Huyện Bắc Tân Uyên khánh thành trường Mầm non Hoa Anh Đào

03/05/2017

  Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, sáng ngày 24/4/2017, Huyện Bắc Tân Uyên long trọng tổ chức lễ khánh thành trường Mầm non Hoa Anh Đào, xã Lạc An. … Continue reading Huyện Bắc Tân Uyên khánh thành trường Mầm non Hoa Anh Đào

Thực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2016-2017

18/01/2017

Căn cứ Công văn số 100/SGDĐT-TCCB ngày 21/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho toàn thể công chức, viên chức về … Continue reading Thực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2016-2017