Danh mục: Giáo dục THCS

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi Olympic học sinh giỏi Ngữ văn giải thưởng “Sao Khuê” cấp THCS vòng Huyện năm học 2017-2018

06/04/2018

Ngày 05/4 vừa qua Phòng Giáo Dục và Đào tạo tổ chức chức kỳ thi Olympic học sinh giỏi Ngữ văn giải thưởng “Sao Khuê” cấp THCS vòng Huyện năm học 2017-2018. Kỳ thi được tổ chức tại Trường Tiểu học Tân Định, tham gia kỳ thi có học sinh cấp THCS của các trường trên … Continue reading Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi Olympic học sinh giỏi Ngữ văn giải thưởng “Sao Khuê” cấp THCS vòng Huyện năm học 2017-2018

Kỳ thi Học sinh giỏi thực hành Lý – Hóa – Sinh cấp THCS vòng Huyện – Năm học 2017-2018

13/03/2018

Căn cứ Công văn số 642/PGDĐT-GDTrH của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi Olympic khối 9, thực hành Lý – Hóa – Sinh cấp THCS năm học 2017-2018, vừa qua Phòng GDĐT phối hợp với các đơn vị trường học (cấp THCS) đã tổ chức thành công … Continue reading Kỳ thi Học sinh giỏi thực hành Lý – Hóa – Sinh cấp THCS vòng Huyện – Năm học 2017-2018

Hội nghị Cán bộ, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018

06/02/2018

Căn cứ Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 27/11/2017 của BCĐ thực hiện QCDC huyện Bắc Tân Uyên về việc Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018. Hội nghị cán bộ, công chức Phòng GDĐT được tổ chức vào ngày 29 tháng 01 năm 2018. Hội nghị … Continue reading Hội nghị Cán bộ, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Lễ trao tặng 75 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

28/08/2017

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Dương (đơn vị tài trợ) tổ chức “Lễ trao tặng 75 suất học bổng trị giá 75 triệu đồng cho học sinh nghèo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017. Thành phần tham dự: có … Continue reading Lễ trao tặng 75 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

Thực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2016-2017

18/01/2017

Căn cứ Công văn số 100/SGDĐT-TCCB ngày 21/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho toàn thể công chức, viên chức về … Continue reading Thực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2016-2017