Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

37/TB-HĐXTDH "NGƯT"

03/02/2020

Thông báo số 37/TB-HĐXTDH “NGƯT”- Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15- năm 2020

2

701/PGDĐT-HĐNK

27/09/2018

Công văn số 701/PGDĐT-HĐNK ngày 26/9/2018 V/v triệu tập Hội nghị triển khai hướng dẫn nhiệm vụ GDTC và triển khai các hội thi cấp huyện năm học 2018- 2019

3

692/PGDĐT-GDTrH

24/09/2018

Công văn số 692/PGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2018 V/v hướng dẫn tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Thông tư 21 cấp THCS năm học 2018-2019

4

691/PGDĐT-GDTrH

24/09/2018

Công văn số 691/PGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp THCS

5

693/PGDĐT-VT

24/09/2018

Công văn số 693/PGDĐT-VT ngày 24/9/2018 V/v triệu tập dự giám sát của HĐND đối với Phòng GDĐT

6

687/PGDĐT-VT

20/09/2018

Công văn số 687/PGDĐT-VT ngày 20 tháng 9 năm 2018 V/v tham dự hội nghị Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” cấp huyện năm 2018

7

686/PGDĐT-GDPC

20/09/2018

Công văn số 686/PGDĐT-GDPC ngày 20 tháng 9 năm 2018 V/v hướng dẫn xét học sinh nhận học bổng Homtamin lần 6 năm 2018

8

385/PGDĐT-HĐNK

19/06/2018

Công văn số 385/PGDĐT-HĐNK ngày 19/6/2018 V/v thông báo tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6/” năm 2018

9

365/BCĐ

13/06/2018

Công văn số 365/BCĐ ngày 13/6/2018 V/v báo cáo 6 tháng đầu năm công tác XMC- PCGD- XDXHHT năm 2018

10

354/PGDĐT-HC

11/06/2018

Công văn số 354/PGDĐT-HC ngày 07/6/2018 V/v tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm 2018