Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

473/PGDĐT-HĐNK

06/07/2017

Công văn số 473/PGDĐT-HĐNK ngày 05/7/2017 V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

2

474/PGDĐT-TCCB

06/07/2017

Công văn số 474/PGDĐT-TCCB ngày 05/7/2017 V/v triển khai thực hiện nội dung Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

3

363/PGDĐT-GDTrH

05/07/2017

Công văn số 363/PGDĐT-GDTrH ngày 13/6/2017 V/v triển khai sách dạy- học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh năm học 2017- 2018

4

423/PGDĐT-TCCB

03/07/2017

Công văn số 423/PGDĐT-TCCB ngày 03/7/2017 V/v nhắc nhở việc thực hiện hồ sơ và các chế độ chính sách đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên

5

445/QĐ-PGDĐT

03/07/2017

Quyết định số 445/QĐ-PGDĐT ngày 03/7/2017 Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng Các trường MN dạy trẻ trong hè-Các nhóm trẻ-Lớp mẫu giáo ngoài công lập

6

422/PGDĐT-GDMN

03/07/2017

Công văn số 422/PGDĐT-GDMN ngày 03/7/2017 V/v triệu tập các lớp bồi dưỡng theo Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2017

7

409/PGDĐT-GDTrH

30/06/2017

Công văn số 409/PGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2017 V/v chấp thuận cho 02 học sinh trường TH Tân Mỹ được tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Thường Tân năm học 2017 – 2018

8

410/KH-PGDĐT

30/06/2017

Kế hoạch số 410/KH-PGDĐT ngày 30/6/2017 Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

9

362/KH-PGDĐT

27/06/2017

Kế hoạch số 362/KH-PGDĐT ngày 13/6/2017 Tổ chức chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý trường THCS, giáo viên cấp Trung học cơ sở hè năm 2017 và trong năm học 2017-2018

10

400/PGDĐT-PCGD

26/06/2017

Công văn số 400/PGDĐT-PCGD ngày 26/6/2017 V/v triệu tập bổ sung số liệu phần mềm phổ cập giáo dục- xóa mù chữ. Các đơn vị có nhóm trẻ ngoài công lập