Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

413/QĐ-UBND

26/06/2017

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh lớp 6 cấp Trung học cơ sở huyện Bắc Tân Uyên năm học 2017- 2018

2

392/KH-PGDĐT

23/06/2017

Kế hoạch số 392/KH-PGDĐT ngày 23/6/2017 Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017)

3

388/PGDĐT-HĐNK

23/06/2017

Công văn số 388/PGDĐT-HĐNK ngày 23/6/2017 V/v tuyên truyền về công tác phòng chống đuối nước trong nhân dân và trong học sinh trên địa bàn huyện

4

381/PGDĐT-PCGD

20/06/2017

Công văn số 381/PGDĐT-PCGD ngày 19/6/2017 V/v thực hiện chính sách khuyến khích về giáo dục đối với người khuyết tật năm 2017

5

380/PGDĐT-TCCB

20/06/2017

Công văn số 380/PGDĐT-TCCB ngày 19/6/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nâng lương thường xuyên đợt 01 năm 2017

6

376/PGDĐT-HĐNK

16/06/2017

Công văn số 376/PGDĐT-HĐNK ngày 16/6/2017 V/v tổ chức cho ĐB Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ ba Quốc hội khóa XIV

7

375/PGDĐT-GDTH

16/06/2017

Công văn số 375/PGDĐT-GDTH ngày 16/6/2017 V/v triệu tập tập huấn phương pháp dạy học cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2017- 2018

8

374/KH-PGDĐT

16/06/2017

Kế hoạch 374/KH-PGDĐT ngày 16/6/2017 Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017- 2018

9

355/TB-PGDĐT

12/06/2017

Thông báo số 355/TB-PGDĐT ngày 12/6/2017 Về việc viết tin, viết bài để đăng trên tập san 20/11/2017

10

354/TB-PGDĐT

12/06/2017

Thông báo số 354/TB-PGDĐT ngày 12/6/2017 Về việc đánh giá xếp loại phong trào thi đua XDTHTTHSTC năm học 2016- 2017