Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

318/PGDĐT-HĐNK

31/05/2017

Công văn số 318/PGDĐT-HĐNK ngày 31/5/2017 V/v tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2017

2

311/PGDĐT-GDTH

29/05/2017

Công văn số 311/PGDĐT-GDTH ngày 29/5/2017 V/v triệu tập học sinh tham gia Hội thi Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học vòng tỉnh năm học 2016-2017.

3

308/PGDĐT-HĐNK

26/05/2017

Công văn số 308/PGDĐT-HĐNK ngày 26/5/2017 V/v quy định đồng phục, trang phục học sinh các trường phổ thông từ năm học 2017- 2018

4

300/PGDĐT-TĐKT

18/05/2017

Công văn số 300/PGDĐT-TĐKT ngày 18/5/2017 V/v nhắc nhở thời gian nộp hồ sơ thi đua năm học 2016 – 2017

5

299/PGDĐT-GDMN

18/05/2017

Công văn số 299/PGDĐT-GDMN ngày 18/5/2017 V/v hướng dẫn các cơ sở Giáo dục Mầm non tổ chức hoạt động hè 2017

6

297/PGDĐT-GDTH

18/05/2017

Công văn số 297/PGDĐT-GDTH ngày 18/5/2017 Về việc thông báo tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp trồng người” cho CBGVNV các cấp học nghỉ hưu trong năm học 2016- 2017 tại Đà Lạt

7

291/BC-PGDĐT

15/05/2017

Báo cáo số 291/BC-PGDĐT ngày 15/5/2017 Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục từ đầu năm học 2016- 2017 đến nay

8

289/PGDĐT-GDTrH

15/05/2017

Công văn số 289/PGDĐT-GDTrH ngày 15/5/2017 V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục Nghề phổ thông

9

288/PGDĐT-GDTrH

15/05/2017

Công văn số 288/PGDĐT-GDTrH ngày 15/5/2017 V/v hướng dẫn báo tổng kết và thống kê số liệu cấp THCS năm học 2016-2017

10

286/PGDĐT-GDMN

12/05/2017

Công văn số 286/PGDĐT-GDMN ngày 12/5/2017 V/v triệu tập nhập liệu phần mềm PCGDMNTNT