Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

285/PGDĐT-GDMN

12/05/2017

Công văn số 285/PGDĐT-GDMN ngày 12/5/2017 V/v chỉ đạo dạy hè 2017 giáo dục mầm non

2

278/PGDĐT-GDMN

12/05/2017

Công văn số 278/PGDĐT-GDMN ngày 10/5/2017 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

3

277/PGDĐT-GDMN

12/05/2017

Công văn số 277/PGDĐT-GDMN ngày 10/5/2017 V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

4

288/PGDĐT-HĐNK

12/05/2017

Công văn số 288/PGDĐT-HĐNK ngày 12/5/2017 V/v triệu tập giáo viên dự lớp bồi dưỡng công tác hướng nghiệp năm 2017

5

287/PGDĐT-HĐNK

12/05/2017

Công văn số 287/PGDĐT-HĐNK ngày 12/5/2017 V/v tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 huyện Bắc Tân Uyên

6

281/PGDĐT-HĐNK

11/05/2017

Công văn số 281/PGDĐT-HĐNK ngày 11/05/2017 V/v dự Lễ Tổng kết HKPĐ học sinh năm học 2016-2017

7

280/PGDĐT-VT

11/05/2017

Công văn số 280/PGDĐT-VT ngày 11/05/2017 V/v quy định thống nhất thời gian tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017

8

275/PGDĐT-VT

09/05/2017

Công văn số 275/PGDĐT-VT ngày 09/5/2017 V/v triệu tập dự Hội nghị giao ban tổng kết học kỳ II năm học 2016 – 2017, công tác hè và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017- 2018

9

271/PGDĐT-GDTH

05/05/2017

Công văn số 271/PGDĐT-GDTH ngày 05/5/2017 V/v điều chỉnh thời gian kiểm tra môn tiếng Anh cuối năm học 2016 – 2017

10

252/PGDĐT-HĐNK

24/04/2017

Công văn số 252/PGDĐT-HĐNK ngày 24/4/2017 V/v triển khai Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm 2017