Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

238/PGDĐT-GDMN

21/04/2017

Công văn số 238/PGDĐT-GDMN ngày 20/4/2017 V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

2

243/PGDĐT-GDTH

21/04/2017

Công văn số 243/PGDĐT-GDTH ngày 21/4/2017 V/v hướng dẫn kiểm tra môn tiếng Anh cuối năm học 2016 – 2017

3

242/PGDĐT-GDTH

21/04/2017

Công văn số 242/PGDĐT-GDTH ngày 21/4/2017 V/v hướng dẫn kiểm tra và báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017

4

240/TB-PGDĐT

21/04/2017

Thông báo số 240/TB-PGDĐT ngày 21/04/2017 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên

5

229/PGDĐT

18/04/2017

Công văn số 229/PGDĐT ngày 17/4/2017 V/v hướng dẫn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2016 – 2017

6

231/PGDĐT-HĐNK

18/04/2017

Công văn số 231/PGDĐT-HĐNK ngày 18/4/2017 V/v báo cáo việc lưu hành sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vân An

7

218/PGDĐT-GDTrH

11/04/2017

Công văn số 218/PGDĐT-GDTrH ngày 10/4/2017 V/v triệu tập học sinh dự thi kỳ thi Toán, Tiếng Anh qua mạng cấp Quốc gia năm học 2016-2017

8

215/PGDĐT-HĐNK

10/04/2017

Công văn số 215/PGDĐT-HĐNK ngày 10/4/2017 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017

9

212/PGDĐT-TCCB

10/04/2017

Công văn số 212/PGDĐT-TCCB ngày 10/4/2017 V/v thống kê trình độ lý luận chính trị

10

211/PGDĐT-TCCB

10/04/2017

Công văn số 211/PGDĐT-TCCB ngày 10/4/2017 V/v chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên