Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

205/KH-PGDĐT

07/04/2017

Kế hoạch số 205/KH-PGDĐT ngày 07/4/2017 Hành động về bình đẳng giới ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên giai đoạn 2016- 2020

2

202/PGDĐT-GDMN

04/04/2017

Công văn số 202/PGDĐT-GDMN ngày 04/4/2017 V/v thu thập bài, ảnh về Giáo dục Mầm non phục vụ công tác truyền thông

3

201/PGDĐT-VT

04/04/2017

Công văn số 201/PGDĐT-VT ngày 04/4/2017 V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5/2017

4

196/PGDĐT-GDTrH

03/04/2017

Công văn số 196/PGDĐT-GDTrH ngày 03/04/2017 V/v thay đổi lịch thi học sinh giỏi Olympic Văn giải thưởng “ Sao Khuê” cấp THCS vòng huyện năm học 2016-2017

5

189/BC-PGDĐT

31/03/2017

Báo cáo số 189/BC-PGDĐT ngày 31/3/2017 Kết quả hoạt động tháng 3/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017

6

190/PGDĐT-GDTrH

31/03/2017

Công văn số 190/PGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2017 V/v thay đổi lịch thi HSG Olympic Văn- Giải thưởng Sao khuê cấp THCS vòng huyện năm học 2016-2017

7

187/PGDĐT-TCCB

31/03/2017

Công văn số 187/PGDĐT-TCCB ngày 31/03/2017 V/v hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo (PMIS) qua mạng internet

8

188/KH-PGDĐT

31/03/2017

Kế hoạch số 188/KH-PGDĐT Về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

9

186/KH-PGDĐT

29/03/2017

Kế hoạch- Kiểm tra chuyên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Thường Tân Năm học 2016-2017

10

311/QĐ-PGDĐT

29/03/2017

Quyết định- Về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành giáo dục Tiểu học trường Tiểu học Thường Tân năm học 2016- 2017