Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

177/PGDĐT-GDTH

28/03/2017

Công văn- V/v thông báo kết quả Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” Giải thưởng Sao Khuê cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2016 – 2017

2

287/QĐ-PGDĐT

28/03/2017

Quyết định – Về việc khen thưởng Học sinh đạt thành tích trong Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” Giải thưởng Sao Khuê cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2016 – 2017

3

260/QĐ-PGDĐT

20/03/2017

Về việc công nhận kết quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của ngành giáo dục và đào tạo Bắc Tân Uyên Năm học 2016 -2017

4

100/SGDĐT-TCCB

18/01/2017

Thực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2016-2017