Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

13/BVSTBCPN

10/01/2018

Công văn số 13/BVSTBCPN ngày 10/01/2018 V/v triệu tập tham gia tập huấn hoạt động bình đẳng giới- Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2017 -2018

2

944/PGDĐT-HĐNK

26/12/2017

Công văn số 944/PGDĐT-HĐNK ngày 25/12/2017 V/v đăng ký khai sinh cho trẻ em là con công dân Việt Nam và người nước ngoài

3

945/PGDĐT-GDTH

26/12/2017

Công văn số 945/PGDĐT-GDTH ngày 25/12/2017 V/v tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học về phương pháp dạy học tích cực

4

946/PGDĐT-HĐNK

26/12/2017

Công văn số 946/PGDĐT-HĐNK ngày 25/12/2017 V/v triệu tập huấn luyện viên, vận động viên tập huấn tham gia HKPĐ tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018

5

948/PGDĐT-GDTrH

26/12/2017

Công văn số 948/PGDĐT-GDTrH ngày 25/12/2017 V/v triệu tập giáo viên dự Sinh hoạt chuyên đề Môn Ngữ Văn học kỳ I năm học 2017 – 2018

6

864/PGDĐT-GDTH

22/11/2017

Công văn số 864/PGDĐT-GDTH ngày 22/11/2017 V/v thông báo kết quả thi thực hành dạy tiết 1 Hội thi giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” vòng huyện năm học 2017- 2018

7

863/PGDĐT-GDTrH

22/11/2017

Công văn số 863/PGDĐT-GDTrH ngày 22/11/2017 V/v triệu tập họp tổ nghiệp vụ bộ môn Toán, Văn, Tiếng Anh năm học 2017- 2018

8

840/PGDĐT-VT

13/11/2017

Công văn số 840/PGDĐT-VT ngày 13/11/2017 V/v tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

9

830/PGDĐT-VT

09/11/2017

Công văn số 830/PGDĐT-VT ngày 08/11/2017 V/v tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

10

826/KH-PGDĐT

07/11/2017

Kế hoạch số 826/KH-PGDĐT ngày 06/11/2017 Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017- 2018