Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

822/PGDĐT-GDTrH

07/11/2017

Công văn số 822/PGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2017 Về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm học 2017 – 2018

2

821/PGDĐT-GDTrH

07/11/2017

Công văn số 821/PGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2017 V/v triệu tập giáo viên dự Sinh hoạt chuyên đề Môn GDCD học kỳ I năm học 2017 – 2018

3

823/TB-PGDĐT

06/11/2017

Thông báo số 823/TB-PGDĐT ngày 06/11/2017 Về việc thông báo thay đổi ngày các môn thi đấu Hội khỏe Phù Đổng học sinh huyện Bắc Tân Uyên giai đoạn 1 năm học 2017 – 2018

4

816/PGDĐT-GDTrH

01/11/2017

Công văn số 816/PGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2017 V/v triệu tập học sinh tham gia kiểm tra năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 9 theo Đề án ngoại ngữ tỉnh Bình Dương

5

814/PGDĐT-GDTH

01/11/2017

Công văn số 814/PGDĐT-GDTH ngày 31/10/2017 V/v triệu tập học sinh tham gia kiểm tra Năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 5 theo đề án ngoại ngữ tỉnh Bình Dương

6

755/PGDĐT-CNTT

13/10/2017

Công văn số 755/PGDĐT-CNTT ngày 13/10/2017 V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

7

754/PGDĐT-VT

13/10/2017

Công văn số 754/PGDĐT-VT ngày 13/10/2017 V/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi Tiếng hát Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

8

746/PGDĐT-VT

13/10/2017

Công văn số 746/PGDĐT-VT ngày 11/10/2017 V/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cấp THCS

9

667A/PGDĐT-TCCB

13/10/2017

Công văn số 667A/PGDĐT-TCCB ngày 18/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với chức danh Y tế, Kế toán các cơ sở giáo dục đến 31/8/2018

10

748/PGDĐT-GDTH

13/10/2017

Công văn số 748/PGDĐT-GDTH ngày 11/10/2017 V/v hướng dẫn triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp Tiểu học năm học 2017- 2018