Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

752/PGDĐT-HĐNK

13/10/2017

Công văn số 752/PGDĐT-HĐNK ngày 12/10/2017 V/v thông báo dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bắc Tân Uyên lần thứ I năm 2017

2

624/KH-PGDĐT

13/10/2017

Kế hoạch số 624/KH-PGDĐT ngày 06/9/2017 Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

3

734/PGDĐT-GDTH

09/10/2017

Công văn số 734/PGDĐT-GDTH ngày 09/10/2017 V/v triệu tập dự tập huấn giáo viên Tin học cấp Tiểu học

4

723/PGDĐT-GDTrH

06/10/2017

Công văn số 723/PGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2017 V/v hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2017- 2018

5

728/PGDĐT-HĐNK

06/10/2017

Công văn số 728/PGDĐT-HĐNK ngày 06/10/2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra Chăm sóc bảo vệ cây trồng của các năm trước và đăng ký cây giống trồng năm 2017

6

717/PGDĐT-TCCB

04/10/2017

Công văn số 717/PGDĐT-TCCB ngày 03/10/2017 V/v thực hiện chế độ tập sự cho viên chức năm học 2017- 2018

7

719/PGDĐT-TCCB

04/10/2017

Công văn số 719/PGDĐT-TCCB ngày 04/10/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện cam kết bổ sung chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ Châu Âu theo quy định

8

716/PGDĐT-VT

03/10/2017

Công văn số 716/PGDĐT-VT ngày 03/10/2017 V/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi

9

709/BCĐ-PCGD

02/10/2017

Công văn số 709/BCĐ-PCGD ngày 02/10/2017 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và triển khai chương trình phổ cập bậc trung học năm 2017

10

708/PGDĐT-GDMN

02/10/2017

Công văn số 708/PGDĐT-GDMN ngày 02/10/2017 V/v hướng dẫn báo cáo tình hình đầu năm học 2017-2018 Giáo dục mầm non.