Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

703/PGDĐT-PCGD

28/09/2017

Công văn số 703/PGDĐT-PCGD ngày 28/9/2017 V/v báo cáo việc triển khai thực hiện Công văn số 162/BGDĐT-GDTX của Bộ trưởng Bộ GDĐT và tình hình các trung tâm GDTX-KT-HN cấp huyện

2

692/KHLT-PGDĐT-BATGT

27/09/2017

Kế hoạch liên tịch số 692/KHLT-PGDĐT-BATGT ngày 25/9/2017 Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” huyện Bắc Tân Uyên năm học 2017-2018

3

699/PGDĐT-TCCB

27/09/2017

Công văn số 699/PGDĐT-TCCB ngày 26/9/2017 V/v thông báo về việc xử lí viên chức vi phạm đối với bà Võ Thị Thu Thủy- viên chức trường Tiểu học Thường Tân

4

701/PGDĐT-HĐNK

27/09/2017

Công văn số 701/PGDĐT-HĐNK ngày 27/9/2017 V/v tổ chức Tết trung thu cho trẻ em năm 2017

5

698/KH-PGDĐT

27/09/2017

Kế hoạch số 698/KH-PGDĐT ngày 26/9/2017 Tổ chức Hội thi Tiếng hát Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

6

665/KH-PGDĐT

26/09/2017

Kế hoạch số 665/KH-PGDĐT ngày 18/9/2017 Hoạt động Tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp huyện năm học 2017- 2018

7

646/PGDĐT-GDTH

26/09/2017

Công văn số 646/PGDĐT-GDTH ngày 12/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017- 2018

8

690/PGDĐT-HĐNK

26/09/2017

Công văn số 690/PGDĐT-HĐNK ngày 22/9/2017 V/v triệu tập Hội nghị triển khai hướng dẫn nhiệm năm học và triển khai các Hội thi cấp huyện năm học 2017- 2018

9

693/PGDĐT-VT

26/09/2017

Công văn số 693/PGDĐT-VT ngày 26/9/2017 V/v triệu tập học sinh nhận “Học bổng KOCHAM- Nâng bước ước mơ” lần thứ IV, năm 2017

10

648/PGDĐT-GDMN

22/09/2017

Công văn số 648/PGDĐT-GDMN ngày 13/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017- 2018