Kết quả tìm kiếm: 194 văn bản


STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

662/PGDĐT-HĐNK

21/09/2017

Công văn số 662/PGDĐT-HĐNK ngày 18/9/2017 V/v triệu tập giáo viên dự lớp tập huấn, bồi dưỡng môn thể dục năm học 2017-2018

2

686/PGDĐT-GDTrH

21/09/2017

Công văn số 686/PGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2017 V/v triệu tập họp tổ nghiệp vụ bộ môn Tin học cấp THCS

3

681/PGDĐT-GDTrH

20/09/2017

Công văn số 681/PGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 V/v triệu tập dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng làm bài thi năng lực tiếng Anh cho học sinh

4

680/PGDĐT-GDTH

20/09/2017

Công văn số 680/PGDĐT-GDTH ngày 20/9/2017 V/v triệu tập dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng làm bài thi năng lực tiếng Anh cho học sinh

5

679/PGDĐT-VT

20/09/2017

Công văn số 679/PGDĐT-VT ngày 20/9/2017 V/v giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển

6

677/KH-PGDĐT

20/09/2017

Kế hoạch số 677/KH-PGDĐT ngày 20/9/2017 Về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trong trường học năm học 2017- 2018

7

669/PGDĐT-GDTH

18/09/2017

Công văn số 669/PGDĐT-GDTH ngày 18/9/2017 V/v triệu tập Hội nghị triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học và triển khai kế hoạch Tổ MLCM cấp huyện năm học 2017- 2018

8

647/PGDĐT-GDTrH

18/09/2017

Công văn số 647/PGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp THCS

9

663/PGDĐT-HĐNK

18/09/2017

Công văn số 663/PGDĐT-HĐNK ngày 18/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện công tác y tế, Chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2017- 2018

10

662/PGDĐT-HĐNK

18/09/2017

Công văn số 662/PGDĐT-HĐNK ngày 18/9/2017 V/v triệu tập giáo viên dự lớp tập huấn, bồi dưỡng môn thể dục năm học 2017-2018