Giới Thiệu

1. Chi bộ
 Ông Nguyễn Tấn Anh – Bí thư Chi bộ
 Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư Chi bộ
 Ông Nguyễn Văn Phương – Chi ủy viên
2. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
 Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng Phòng
 Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng Phòng
3. Công đoàn
 Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch Công đoàn
 Bà Hoàng Thị Hạnh – Phó chủ tịch Công đoàn
 Bà Huỳnh Thị Minh Hà – Nữ công
4. Kế toán – Thủ quỹ
 Bà Nguyễn Thị Nhảy – Kế toán
 Bà Đinh Thị Thu Huyền – Thủ quỹ
5. Mầm non
 Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng phòng
 Bà Đinh Thị Thu Huyền – Chuyên viên Mầm non
6. Tiểu học
 Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó trưởng phòng
 Ông Nguyễn Văn Phương – Chuyên viên Tiểu học
7. Trung học cơ sở
 Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng phòng
 Bà Hoàng Thị Hạnh – Chuyên viên THCS
8. Thanh tra
 Bà Hoàng Thị Hạnh – Trưởng ban
 Ông Nguyễn Văn Phương – Ủy viên
9. Tổ chức cán bộ
 Bà Huỳnh Thị Minh Hà
10. Thư viện – Thiết bị – Phổ cập Giáo dục
 Ông Trương Nhật – Phụ trách Thư viện + Thiết bị
 Ông Võ Chí Công – Phụ trách Phổ cập Giáo dục – Khuyến học – Phụ trách CNTT
11. Văn thư – Lưu trữ
 Bà Nguyễn Thị Ngọc Quý – Văn thư
12. Đoàn – Đội – CNTT
 Ông Trương Nhật – Phụ trách Đoàn + Đội + Hoạt động ngoại khóa