Bắc Tân Uyên tập huấn phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong Giáo dục.

Sáng 21-4, Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn một số phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục cho hơn 80 giáo viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các đơn vị trường học trên địa bàn.

Tại Hội nghị tập huấn, 2 đơn vị gồm: VNPT Bình Dương và Công ty TNHH Phần mềm Sao Sài Gòn đã triển khai một số nội dung như: các nội dung về sử dụng ứng dụng Bình Dương số; giới thiệu một số phần mềm về tuyển sinh đầu cấp, phần mềm quản lý bằng tốt nghiệp THCS và triển khai một số nội dung về phần mềm quản lý bằng tốt nghiệp THCS.

GDDT

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm tạo cơ sở để ngành GDĐT huyện Bắc Tân Uyên từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy dạy và học tập. Qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập./.