Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường bộ” năm học 2022- 2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường bộ” năm học 2022- 2023 cho cấp Tiểu học, Trung học cơ sở có 15 trường Tiểu học, THCS tham gia.

Đối với cấp Tiểu học có 10 trường tham gia với hơn 150 học sinh tham gia. Các đội Giao lưu các phần thi như: Trắc nghiệm kiến thức, Ghép biển báo giao thông và Tiểu phẩm tuyên truyền. Kết quả: Trường Tiểu học Tân Định xuất sắc đạt giải Nhất – Toàn đoàn.

z3797765782357_fe5e620b786b9ad9f68688a749d0bb41

Đối với cấp THCS có 05 trường tham gia với hơn 75 học sinh tham gia. Các đội tham gia các phần thi như: Rung chuông vàng, Ghép biển báo giao thông, Đoán biển báo giao thông, Hùng biện và Tiểu phẩm tuyên truyền. Kết quả: Trường THCS Lạc An xuất sắc đạt giải Nhất – Toàn đoàn.