Quyết định số 152/QĐ-PGDĐT ngày 15/9/2023 về việc công nhận mức độ chuyển đổi số trong các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm học 2022- 2023

Download (PDF, Unknown)