Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 31/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng huyện Bắc Tân Uyên về việc triệu tập thí sinh đủ điều tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023- 2024

Download (PDF, Unknown)