Công văn số 265/PGDĐT-VT ngày 25/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Download (PDF, Unknown)