Hội thi Giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2017-2018

      Căn cứ Công văn số 790/PGDĐT-GDTH ngày 23/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2017-2018;

Kết quả Hội thi:

Khối 1:

Lê Ngọc Hải Yến – TH Thường Tân

Nguyễn Thị Thu Hương – TH Lạc An

Khối 2:

Võ Thị Kim Tuyến – TH Thường Tân

Bùi Thị Tiếp – TH Tân Định

Khối 3:

Hồ Diệu Linh – TH Tân Định

Vũ Thị Kim Liên – TH Tân Bình

Khối 4:

Võ Thị Ngọc Giàu – TH Tân Mỹ

Nguyễn Thị Lành – TH Tân Bình

Khối 5:

Trần Thị Hạnh – TH Tân Thành

Đặng Thị Kim Phụng – TH Bình Mỹ

 

      Qua Hội thi giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2017-2018, giáo viên đã có nhiều sự đầu tư cho mỗi tiết dạy, thể hiện được phương pháp mới trong giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử và đồ dùng dạy học có hiệu quả, tỷ lệ giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp Tiểu học vòng huyện với kết quả là 26/35, đạt tỷ lệ 74,3%.

      Các thành viên Ban giám khảo Hội thi đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình và thực hiện nghiêm túc kế hoạch chấm thi đã đề ra.

Một số hình ảnh của Hội thi:

IMG20180110090721

 

IMG20180110091011

IMG20180110091141

 

IMG20180110091425

IMG20180110091613