Lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

z3443216896336_392ae994c337dc1744fafff21706c9d6

z3443217212406_1b4695f016e1b56bde0701bd9128c96f

z3443218739988_cc89c9ebce2dd78ff782cd979bc1e3cc

z3443219538931_54c41a6c6e70c8bbda03aac9a8d8367b

z3443219544483_8c9d5043921c11c58d999a3a92022cdd

z3443219847025_d85217eb53f8cdf9ba28ca70a2b62b92

z3443220367023_88017c23e1db298b94eb72ada0e286cd