Thông báo số 129/TB-HĐTD ngày 19/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên năm học 2022- 2023

Download (PDF, Unknown)