Thông báo số 624/TB-PGDĐT ngày 28/7/2022 về việc Gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện BTU năm học 2022-2023

Download (PDF, Unknown)