Thủ tục hành chính

Thủ tục 1 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Thủ tục 2 2. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 4 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Thủ tục 5 5. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Thủ tục 6 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Thủ tục 7 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Thủ tục 8 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 9 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Thủ tục 10 10. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Thủ tục 11 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Thủ tục 12 12. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Thủ tục 13 13. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Thủ tục 14 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Thủ tục 15 15. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Thủ tục 16 16. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Thủ tục 17 17. Tuyển sinh trung học cơ sở
Thủ tục 18 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Thủ tục 19 19. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 20 20. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Thủ tục 21 21. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thủ tục 22 22. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Thủ tục 23 23. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Thủ tục 24 24. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Thủ tục 25 25. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Thủ tục 26 26. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Thủ tục 27 27. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Thủ tục 28 28. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (UBND cấp huyện)
Thủ tục 29 29. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (cấp huyện)
Thủ tục 30 30. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở (cấp huyện)
Thủ tục 31 31. Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Thủ tục 32 32. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau)
Thủ tục 33 33. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (bằng Trung học cơ sở từ năm 2006 trở về sau)
Thủ tục 34 34. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (cấp huyện)
Thủ tục 35 35. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân