Công văn số 376/PGDĐT-HĐNK ngày 16/6/2017 V/v tổ chức cho ĐB Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ ba Quốc hội khóa XIV

Download (PDF, Unknown)